Instalacje WOD-KAN

Specjalizujemy się w projektowaniu, budowie i modernizacji sieci i obiektów gospodarki wodno-ściekowej. Posiadamy doświadczenie w kompleksowym wykonaniu:

  • przepompowni ścieków,
  • stacji uzdatniania wody;
  • sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,
  • stacji uzdatniania wody,
  • sieci przemysłowych na zakładach petrochemicznych;
  • oczyszczalni ścieków;
  • technologie bezwykopowch, sterowanych przewiertów i przecisków do śr. 1000 mm

Wyróżnia nas

Innowacyjność

Doświadczona kadra

Jakość i zaufanie